Terradec is een vast en vlak systeem zonder losse granulaten. Een vast systeem biedt opmerkelijke voordelen inzake toegankelijkheid. 

Minder mobiele personen, rolstoelgebruikers, kinderwagens, fietsen en dames op hakken bewegen veel comfortabeler op Terradec dan op klinkers, nidagravel, grasdals, kasseien, losse kiezel of andere verhardingssystemen. Rond ziekenhuizen, ouderentehuizen, revalidatiecentra, scholen, feestzalen,… biedt Terradec een grote meerwaarde.

Contacteer ons

Facebook