Sinds 2018 geldt een verbod op het gebruik van onkruidverdelgers met glyfosaat, beter bekend onder de naam Round-up. Daarom dient er gezocht te worden naar meer natuurvriendelijke alternatieven om onkruid te verwijderen.

Onkruid voorkomen is natuurlijk nog efficiënter dan te moeten verdelgen. Een onkruidwerend systeem zoals Terradec komt hieraan tegemoet. Het is niet uitgesloten dat er een enkel plantje kan groeien omdat een kiem die via de wind vervoerd werd van bovenuit in het systeem terechtgekomen is. Van onderuit kan er echter niets doorgroeien, dus is Terradec een goede onkruidwerende oplossing.

Contacteer ons

Facebook