Onthardingsplan van de overheid

Waterdoorlatendheid is tegenwoordig een hot-item. Om wateroverlast tegen te gaan stelt de Vlaamse overheid een betonstop voorop tegen 2040. Bij nieuwe bouwvergunningen wordt een maximaal percentage voor verhardingen opgelegd.  

Hemelwater dient zoveel mogelijk ter plekke opgevangen en gebufferd te worden. Daarvoor moet er voldoende ruimte zijn en een geschikte omgeving. Dus concreet veel groen en goed waterdoorlatende materialen voor een efficiënte lokale infiltratie.

TERRADEC® is dé oplossing

Waterdoorlatend en een verharding gewenst? TERRADEC® komt met de ideale oplossing want door de waterdoorlatendheid van het systeem is TERRADEC® een halfverharding en komt het tegemoet aan de doorlatendheidseisen van de overheid.

Contacteer ons

Facebook